Jméno autora:Science & Technology Club

Jak viry infikují buňky – Pavel Plevka

Obalené viry přenášejí své genomy do cytoplazmy buňky prostřednictvím fúze s membránou; naproti tomu průnik neobalených virů do membrány je rozmanitější a méně známý. Enteroviry, jedna z největších skupin neobalených virů, způsobují onemocnění od běžného nachlazení až po život ohrožující encefalitidu. Enteroviry vstupují do buněk receptorem zprostředkovanou endocytózou a iniciují tak infekci. Způsob, jakým částice …

Jak viry infikují buňky – Pavel Plevka Pokračovat ve čtení »

Válka očima špionážních družic aneb co je vidět z oběžné dráhy

Kterak se zrodily a vyvíjely zpravodajské družice? Jak fungují stovky komerčních snímkovacích satelitů? Jaké jsou jejich technické a operační limity? Kdo jimi disponuje a co nám v minulých týdnech kamery na oběžné dráze ukázaly? Přednáší Ing. Tomáš Přibyl Publicista v oblasti kosmonautiky a autor mnoha knih literatury faktu (Smrt měla jméno Challenger, Den, kdy se …

Válka očima špionážních družic aneb co je vidět z oběžné dráhy Pokračovat ve čtení »

Nanotechnologie na km2

Fotovoltaická přeměna slunečního svitu je v současné době nejrychleji se rozvíjejícím zdroj obnovitelné energie. Současná fotovoltaika využívá pokročilé nanotechnologie pocházející z polovodičového průmyslu. Ale na rozdíl od miniaturních polovodičových součástek sluneční panely již zabírají plochu stovek kilometrů čtverečních. Ve výzkumu, který vedl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat příběh, který obsahuje překvapivé inspirace …

Nanotechnologie na km2 Pokračovat ve čtení »

Virus Zika – nová globální hrozba?

Virus Zika, zprvu opomíjený virový patogen, upoutává nyní celosvětovou pozornost. Virus se původně vyskytoval na africkém kontinentu, ale v 80. letech minulého století byl jeho výskyt zaznamenán v jihovýchodní Asii. Následně se rozšířil do Mikronésie (2007) a nedávno i do oblastí Střední a Jižní Ameriky, kde vyvolal rozsáhlou epidemii. To s sebou přineslo dramatický nárůst …

Virus Zika – nová globální hrozba? Pokračovat ve čtení »

Příběhy rakoviny

Přednáška profesora Šmardy – „Příběhy rakoviny“ představí hlavní milníky výzkumu tohoto onemocnění během posledních 50. let, souvislosti, které k těmto milníkům vedly a důsledky, které přinesly. Hlavními tématy budou tyto: podíl virů a bakterií na kancerogenezi, podíl virů na objevu buněčných onkogenů, objev prvních nádorových supresorů a objev prvních protirakovinných látek se specifickým účinkem na …

Příběhy rakoviny Pokračovat ve čtení »

Máme se bát umělé inteligence a robotů?

V posledním období se množí varování významných vědců a osobností, že umělá inteligence časem převýší lidskou úroveň. Superinteligentní robotické systémy mohou převzít vládu nad světem a lidstvo bude vyhubeno. Je v pozadí těchto zpráv nějaká racionální úvaha, anebo vychází pouze z vědecky nepodložených vizí z katastrofických filmů, sci-fi románů a honby za senzacemi? V přednášce …

Máme se bát umělé inteligence a robotů? Pokračovat ve čtení »

Holografická mikroskopie aneb pozorování buněk ve 3D

Konfokální holografická mikroskopie je novou optickou metodou pro zobrazovaní složitě pozorovatelných objektů – například buněk. Tato technika má navíc schopnost zobrazovat tyto buňky ve všech třech rozměrech, tj. 3D zobrazovaní. Nevýhodou však bylo použití tzv. koherentního osvětlení (laserový paprsek), který není přirozeným prostředím pro buňky a nedalo se tak pozorovat přirozené chovaní buněk. Avšak vědecký …

Holografická mikroskopie aneb pozorování buněk ve 3D Pokračovat ve čtení »

Milníky kosmologie

Jaké byly největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru? Nepochybně šlo v první řadě o Hubblův objev expanze vesmíru, dále o objev reliktního záření, temné hmoty a energie, přípravu zárodečné polévky, ze které vznikal vesmír a naději na nepřímou detekci reliktních gravitačních vln z inflační fáze. Pojďme alespoň na chvíli společně …

Milníky kosmologie Pokračovat ve čtení »

Tkáňové inženýrství – od teorie k praxi

Cílem tkáňového inženýrství je příprava biologicky ekvivalentních náhrad tkání, případně orgánů. Vedle buněčné a genové terapie jde o další oblast tzv. moderních terapií. Některé tradiční implantáty mohou být tělem odmítány. Moderní tkáňové inženýrství se snaží vyvíjet takové materiály, které budou organismem snáze přijímány a které by nahradily dnešní konvenční transplantace orgánů nebo umělé trvalé implantáty. …

Tkáňové inženýrství – od teorie k praxi Pokračovat ve čtení »

Low Energy Nuclear Reactions

Bob Greener jeden ze členů skupiny Martin Fleischmann Memorial Project, což je nezávislá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem nového zdroje energie označovaného jako LENR. Tento zdroj je od jeho objevu považován většinou vědecké komunity za podvod, ale po více než dvaceti letech od jeho objevení se stále objevují nová svědectví o jeho pozorování a …

Low Energy Nuclear Reactions Pokračovat ve čtení »