Partneři

Studentská komora Akademického senátu FSI VUT v Brně

SKAS FSI přišla s obdobným nápadem pořádat zajímavé přednášky o semestr dříve a zaznamenala s ním mimořádného zájmu ze strany studentů FSI.

Nyní ve spolupráci s ní rozšíříme nabídku přednášek i o jiné technické obory (elektrotechnika, IT …) a přírodovědecké obory (biologie, chemie, fyzika, medicína …) nejen pro studenty FSI.

 

 

Vysoké učení technické v Brně

VUT jakožto naše domovská organizace nám poskytuje záštitu, významnou podporu při propagaci námi pořádaných akcí a věcnými dary odměňuje naše přednášející.

 

 

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita nám rovněž poskytuje záštitu, podporu při propagaci námi pořádaných akcí a věcnými dary odměňuje naše přednášející.