Jak viry infikují buňky – Pavel Plevka

Obalené viry přenášejí své genomy do cytoplazmy buňky prostřednictvím fúze s membránou; naproti tomu průnik neobalených virů do membrány je rozmanitější a méně známý. Enteroviry, jedna z největších skupin neobalených virů, způsobují onemocnění od běžného nachlazení až po život ohrožující encefalitidu. Enteroviry vstupují do buněk receptorem zprostředkovanou endocytózou a iniciují tak infekci. Způsob, jakým částice enterovirů nebo jejich RNA genomy pronikají přes membránu endozomu do cytoplazmy, však není znám. Použili jsme kryo-elektronovou tomografii infikovaných buněk, abychom ukázali, že endosomy obsahující rhinovirus 2, echovirus 18, echovirus 30 nebo enterovirus 71 se deformují, praskají a uvolňují virové částice do cytoplazmy. Vzhledem k tomu, že studované enteroviry využívají pro vstup do buněk různé receptory, ale všechny se dostávají do cytoplazmy narušením endozomů zprostředkovaným buňkou, je pravděpodobné, že většina, ne-li všechny enteroviry a pravděpodobně i řada dalších virů z čeledi Picornaviridae využívá k infikování buněk narušení endozomů.

 

Celá přednáška je nahrána na YouTubue: