Elektromagnetické vlny ve službách astronomie – Petr Dvořák

Lidské oko má jeden základní nedostatek: vidí jen ve viditelné části elektromagnetického spektra. Lidstvu se však tento nedostatek podařilo odstranit a díky moderní astronomické technice dnes již můžeme „vidět“ v celém možném spektru – od rádiových vln až po vlny gama. Navíc podobně jako hvězdářský dalekohled umožnil lidskému oku vidět detailně vesmír ve viditelné oblasti, pak i dnešní astronomická technika umožňuje „vidět“ detaily vesmírných objektů v celém spektru. Pojďme se společně podívat a vysvětlit si tuto fascinující cestu poznání vesmíru okolo nás v celé šíři elektromagnetického spektra.

 

Celá přednáška je nahraná na YouTube: