Nanotechnologie na km2

Fotovoltaická přeměna slunečního svitu je v současné době nejrychleji se rozvíjejícím zdroj obnovitelné energie. Současná fotovoltaika využívá pokročilé nanotechnologie pocházející z polovodičového průmyslu. Ale na rozdíl od miniaturních polovodičových součástek sluneční panely již zabírají plochu stovek kilometrů čtverečních. Ve výzkumu, který vedl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat příběh, který obsahuje překvapivé inspirace i dramatické zvraty, a stojí za to ho vyprávět.

Fotovoltaika do současné doby dosáhla uctyhodných milníků:
– celková instalovaná kapacita 227 GWp
– 1% celkově vyrobené energie na světě
– stále se snižující se cena výroby solární energie v současnosti pod 3 US centy/kWh

Avšak stále zůstává řada výzev před námi:
– přerušované dodávky solární energie
– závislost na dotačních programech (78 % globálního fotovoltaického trhu),
– Přechod do přímé konkurence s ostatními čistými zdroji energie

Toto je ve zratce současný stav fotovoltaiky. Co je ale dále? Kdy máme očekávat dosažení celkové instalované kapacity v řádech TWp? A kde leží budoucnost fotovoltaiky?

Přijďte se dozvědět na poslední přednášku, kterou pořádáme tento semestr.

Přednášel RNDr. Antonín Fejfar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV.