Virus Zika – nová globální hrozba?

Virus Zika, zprvu opomíjený virový patogen, upoutává nyní celosvětovou pozornost. Virus se původně vyskytoval na africkém kontinentu, ale v 80. letech minulého století byl jeho výskyt zaznamenán v jihovýchodní Asii. Následně se rozšířil do Mikronésie (2007) a nedávno i do oblastí Střední a Jižní Ameriky, kde vyvolal rozsáhlou epidemii. To s sebou přineslo dramatický nárůst počtu neurologických defektů (zejména mikrocefalie) u novorozenců. Zaznamenán byl také nárůst počtu případů syndromu Guillain-Barré, závažného neurologického onemocnění, které může vést k paralýze či smrti pacienta. Jde ale skutečně o globální hrozbu nebo jen mediálně nefouknutou bublinu?

Přednáší doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. Vystudoval magisterský obor Klinická biologie na Biologické fakultě a doktorský obor Molekulární a buněčná biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 2008-2009 absolvoval postdoktorandský pobyt na Oddělení virologie a imunologie Texaského biomedicínského výzkumného institutu v San Antoniu v USA. Habilitován byl v oboru Lékařská mikrobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je vedoucím Laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu AV ČR a Oddělení virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.