Příběhy rakoviny

Přednáška profesora Šmardy – „Příběhy rakoviny“ představí hlavní milníky výzkumu tohoto onemocnění během posledních 50. let, souvislosti, které k těmto milníkům vedly a důsledky, které přinesly. Hlavními tématy budou tyto: podíl virů a bakterií na kancerogenezi, podíl virů na objevu buněčných onkogenů, objev prvních nádorových supresorů a objev prvních protirakovinných látek se specifickým účinkem na onkoproteiny. Výklad bude ilustrován stručným představením hlavních protagonistů tehdejšího výzkumu rakoviny (Rous, Blumberg, Marshall a další) i osobními příběhy některých pacientů.