Milníky kosmologie

Jaké byly největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru? Nepochybně šlo v první řadě o Hubblův objev expanze vesmíru, dále o objev reliktního záření, temné hmoty a energie, přípravu zárodečné polévky, ze které vznikal vesmír a naději na nepřímou detekci reliktních gravitačních vln z inflační fáze. Pojďme alespoň na chvíli společně vstoupit do fascinujícího světa na hranici lidského poznání.

Přednášel profesor Petr Kulhánek z ČVUT