Holografická mikroskopie aneb pozorování buněk ve 3D

Konfokální holografická mikroskopie je novou optickou metodou pro zobrazovaní složitě pozorovatelných objektů – například buněk. Tato technika má navíc schopnost zobrazovat tyto buňky ve všech třech rozměrech, tj. 3D zobrazovaní. Nevýhodou však bylo použití tzv. koherentního osvětlení (laserový paprsek), který není přirozeným prostředím pro buňky a nedalo se tak pozorovat přirozené chovaní buněk. Avšak vědecký tým prof. RNDr. Radima Chmelíka, Ph.D. z CEITEC institutu tento problém vyřešili a vyrobili unikátní patentovaný mikroskop, kde ve spolupráci s biologickými týmy využívají tento mikroskop k pozorování časového vývoje buněk na různá fyziologická prostředí. Podívejte na tuto fascinující vědeckou studii. Přednáší člen vědeckého týmu prof. Chmelíka, pan Ing. Martin Lošťák, Ph.D..