Low Energy Nuclear Reactions

Bob Greener jeden ze členů skupiny Martin Fleischmann Memorial Project, což je nezávislá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem nového zdroje energie označovaného jako LENR. Tento zdroj je od jeho objevu považován většinou vědecké komunity za podvod, ale po více než dvaceti letech od jeho objevení se stále objevují nová svědectví o jeho pozorování a nové důkazy čímž získává zájem čím dál více vědců včetně několika laureátů Nobelovy ceny a organizací jako jsou NASA, nebo Toyota.
Posuďte, zda-li jsou tato tvrzení relevantní, nebo jde stále o omyl. Přednáška je v anglickém jazyce.

Více o projektu se můžete dozvědět zde: http://www.quantumheat.org/