Minulost, současnost a budoucnost automobilového průmyslu – Josef Štětina

V další přednášce nás profesor Josef Štěnina, ředitel Ústavu automobilového a dopravního inženýrství FSI VUT, provede minulostí, současností a budoucností automobilového průmyslu.

Celá přednáška je nahrána na YouTube: