Matematika ve službách astrofyziky aneb EUV oči

Přednáška světově uznávaného matematika, který se však proslavil astrofotografiemi úplného zatmění Slunce a jejich matematickým zpracováním, prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc..

Videa použitá v přednášce můžete v plném rozlišení stáhnout zde.