Přečerpávací vodní elektrárny v 21. století – Michal Hofírek

V další přednášce tohoto semestru se zaměříme na energetiku. Jakou roli v ní hrají přečerpávací vodní elektrárny v 21. století nám přednese pan Michal Hofírek.

Celá přednáška je nahrána na YouTube: