Antonin-Fejfar

Nanotechnologie na km2

Fotovoltaická přeměna slunečního svitu je v současné době nejrychleji se rozvíjejícím zdroj obnovitelné energie. Současná fotovoltaika využívá pokročilé nanotechnologie pocházející z polovodičového průmyslu. Ale na rozdíl od miniaturních polovodičových součástek sluneční panely již zabírají plochu stovek kilometrů čtverečních. Ve výzkumu, který vedl k dnešním vysoce účinným slunečním článkům, lze vysledovat...

Přečíst

Daniel-Ruzek

Virus Zika – nová globální hrozba?

Virus Zika, zprvu opomíjený virový patogen, upoutává nyní celosvětovou pozornost. Virus se původně vyskytoval na africkém kontinentu, ale v 80. letech minulého století byl jeho výskyt zaznamenán v jihovýchodní Asii. Následně se rozšířil do Mikronésie (2007) a nedávno i do oblastí Střední a Jižní Ameriky, kde vyvolal rozsáhlou epidemii. To...

Přečíst

gai

Good AI – Jak se vyvíjí umělá inteligence v Čechách

Good AI je český stratup s velmi ambiciózním cílem, a to vyvinout takzvanou obecnou umělou inteligenci. Tedy počítačový program schopný být kreativní, učenlivý a adaptabilní vůči prostředí stejným způsobem jako je člověk. O tom, jak toho hodlá Good AI dosáhnout a předstihnout v tomto pomyslném závodě přední vědecká pracoviště a...

Přečíst

rak2

Příběhy rakoviny

Přednáška profesora Šmardy – „Příběhy rakoviny“ představí hlavní milníky výzkumu tohoto onemocnění během posledních 50. let, souvislosti, které k těmto milníkům vedly a důsledky, které přinesly. Hlavními tématy budou tyto: podíl virů a bakterií na kancerogenezi, podíl virů na objevu buněčných onkogenů, objev prvních nádorových supresorů a objev prvních protirakovinných...

Přečíst

Wiedermann

Máme se bát umělé inteligence a robotů?

V posledním období se množí varování významných vědců a osobností, že umělá inteligence časem převýší lidskou úroveň. Superinteligentní robotické systémy mohou převzít vládu nad světem a lidstvo bude vyhubeno. Je v pozadí těchto zpráv nějaká racionální úvaha, anebo vychází pouze z vědecky nepodložených vizí z katastrofických filmů, sci-fi románů a...

Přečíst

mikrobiom3

Lidský mikrobiom ve zdraví a v nemoci

Lidský mikrobiom je soubor všech mikroorganismů, které osidlují lidské tělo. Pan profesor Šmajs v další ze série přednášek popsal základní vlastnosti mikrobiomu, jeho složení, variabilitu a funkce. Zvláštní pozornost věnoval objasnění vztahu mezi změnami mikrobiomu a chorobnými stavy. Videozáznam bohužel není k dispozici.    

Přečíst

elektronová mik

Elektronová mikroskopie, kde Brno je světovou velmocí

Elektronová mikroskopie v posledních letech výrazně předhání z hlediska rozlišovací schopnosti optickou mikroskopii. Aplikace elektronové mikroskopie jdou dnes od nanotechnologií až po medicínu a navíc světovou velmocí ve výrobě elektronových mikroskopů je právě Brno. Přednášku si pro nás připravil přední odborník v této problematice a člověk z praxe, Ing. Mgr....

Přečíst

chmelík

Holografická mikroskopie aneb pozorování buněk ve 3D

Konfokální holografická mikroskopie je novou optickou metodou pro zobrazovaní složitě pozorovatelných objektů – například buněk. Tato technika má navíc schopnost zobrazovat tyto buňky ve všech třech rozměrech, tj. 3D zobrazovaní. Nevýhodou však bylo použití tzv. koherentního osvětlení (laserový paprsek), který není přirozeným prostředím pro buňky a nedalo se tak pozorovat...

Přečíst