Tkáňové inženýrství – od teorie k praxi

Cílem tkáňového inženýrství je příprava biologicky ekvivalentních náhrad tkání, případně orgánů. Vedle buněčné a genové terapie jde o další oblast tzv. moderních terapií. Některé tradiční implantáty mohou být tělem odmítány. Moderní tkáňové inženýrství se snaží vyvíjet takové materiály, které budou organismem snáze přijímány a které by nahradily dnešní konvenční transplantace orgánů nebo umělé trvalé implantáty. Někdy se užívá pojmu regenerativní medicína, který je často více spojován s využitím kmenových buněk a progenitorů. Tkáňové inženýrství díky cílenému používání jak buněk, biomateriálů tak i inženýrského přístupu patří mezi multidisciplinární obor spojující různé oblasti medicíny, buněčné a molekulární b…iologie a technických oborů, zejm. materiálových věd a bio(nano)technologií. Právě poznatky z nanotechnologií nám umožňují konstrukci 2D a převážně 3D porézních substrátů (skafoldů), na kterých „optimálně rostou buňky“ a tvoří tak podklady pro tvorbu nové tkáně. V přednášce budou praktické ukázky příprav různých bioresorbovatelných skafoldů, jejich charakterizace a interakce s buňkami, 3D zobrazování a in-vivo preklinického testování regenerace kostí a chrupavek.

Přednášela paní docentka Lucy Vojtová, odbornice na danou problematiku působící v CEITECu a na Fakultě Chemické VUT.