Alumni club, vznikl nově v létě 2016, jako platforma pro sdružování bývalých členů Studentské komory akademického Senátu Fakulty stavební VUT v Brně, kteří chtějí být i po ukončení členství v AS aktivní. Alumni klub je volné sdružení, takže každý se může podílet na činnosti klubu, jak bude chtít, od každodenní činnosti až po roční scházení se.

 

Vedoucí Alumni klubu

Ing. Pavla Matulová (p.matulova@science-technology.club)

Pravidla Alumni klubu

Přihláška do STC Alumni klubu