blecha

Vývoj způsobilých strojů

Pan doc. Blecha se spolupodílí s ČVUT a průmyslovými podniky na získávání nejmodernějších poznatků a metod využitelných pro navrhování nové generace obráběcích strojů se kterými se podělil v rámci své přednášky. Jelikož však šlo o informace, které nemají být běžně přístupné veřejnosti, nemůžeme publikovat záznam z přednášky.

Přečíst

Jancar

Funkční konstrukční materiály inspirované přírodou

Další velice zajímavá přednáška, tentokrát z oblasti materiálových věd od pana profesora Jančáře. Profesor Jančář v současné době působí jako vedoucí výzkumné skupiny Pokročilé polymerní materiály a kompozity ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC. Rozhovor s pane profesorem si můžete přečíst zde. Pomalý vývoj nových funkčních kompozitních materiálů a jejich uplatňování...

Přečíst

petr

Gravitační vlny 100 let poté

Ing. Petr Dvořák mimo jiné spoluzakládající člen Science & Technology Clubu ve své přednášce vysvětlí model Obecné teorie relativity a její předpověď gravitačních vln před více jak 100 lety. Přednáška ukáže doposud známe přímé i nepřímé experimentální důkazy detekce gravitačních vln, kde především na přímý důkaz gravitačních vln jsme čekali právě více...

Přečíst

prof.-michal-v.-marek

Carbon pumping by plant ecosystems – environmental limits. situation in Czech Republic

Pan prof. Ing. Michal V. Marek ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd a host Hyde Parku Civilizace. Přijal naše pozvání a uvede první přednášku enviromentálního charakteru jakou jsme zatím pořádali. Přednáška je v Českém jazyce. Permanent exchange of atmospheric carbon and ecosystems...

Přečíst

vut_turbina_frantisek_pochyly

Vírová turbína

Tým kolem Františka Pochylého z brněnského Vysokého učení technického přišel s novým objevem. „Vyvinuli jsme takzvané vírové turbíny, které pracují na opačném principu než ty současné. Díky tomu je možné je využít především na malých vodních tocích při zachování stejné výkonnosti,” Poslechněte si nejen to, co stojí za tímto objevem, ale...

Přečíst

Sekanina

Genetické vylepšování a aproximace hardware a software

Evoluční návrh, inspirovaný fenoménem biologické evoluce, představuje nový přístup k navrhování, optimalizaci, aproximaci, adaptaci i automatické opravě hardware i software. Pan profesor v přednášce vysvětlí princip evolučního návrhu a na vybraných studiích demonstruje výhody a nevýhody této metody. Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií...

Přečíst

pistek1-14

Nové zdroje energie pro pohon letadel

Velmi výrazná postava českého letectví pan profesor Antonín Píšek si pro náš klub připravil přednášku na futuristické téma "Nové zdroje energie pro pohon letadel". Tato přednáška byla zároveň poslední v zimním semestru a její kompletní záznam naleznete ve videu pod příspěvkem. Přednáška proběhla jako obvykle v prostorách FSI ve spolupráci...

Přečíst

gabriel_1

Digitální sochařství

Vedoucí Ateliéru sochařství 1, Fakulty výtvarných umění VUT pan profesor Michal Gabriel jeden z nejuznávanějších sochařů u nás. Stojící za díly jako Tři hadicové sochy v kampusu MU, Pomníkem tří odbojů před soudem v Roosveltově ulici či sochou Hráče, zvolené jako nejlepší dílo v Brně v rámci akce Sochy v...

Přečíst