Wiedermann

Máme se bát umělé inteligence a robotů?

V posledním období se množí varování významných vědců a osobností, že umělá inteligence časem převýší lidskou úroveň. Superinteligentní robotické systémy mohou převzít vládu nad světem a lidstvo bude vyhubeno. Je v pozadí těchto zpráv nějaká racionální úvaha, anebo vychází pouze z vědecky nepodložených vizí z katastrofických filmů, sci-fi románů a...

Přečíst

mikrobiom3

Lidský mikrobiom ve zdraví a v nemoci

Lidský mikrobiom je soubor všech mikroorganismů, které osidlují lidské tělo. Pan profesor Šmajs v další ze série přednášek popsal základní vlastnosti mikrobiomu, jeho složení, variabilitu a funkce. Zvláštní pozornost věnoval objasnění vztahu mezi změnami mikrobiomu a chorobnými stavy. Videozáznam bohužel není k dispozici.    

Přečíst

elektronová mik

Elektronová mikroskopie, kde Brno je světovou velmocí

Elektronová mikroskopie v posledních letech výrazně předhání z hlediska rozlišovací schopnosti optickou mikroskopii. Aplikace elektronové mikroskopie jdou dnes od nanotechnologií až po medicínu a navíc světovou velmocí ve výrobě elektronových mikroskopů je právě Brno. Přednášku si pro nás připravil přední odborník v této problematice a člověk z praxe, Ing. Mgr....

Přečíst

chmelík

Holografická mikroskopie aneb pozorování buněk ve 3D

Konfokální holografická mikroskopie je novou optickou metodou pro zobrazovaní složitě pozorovatelných objektů – například buněk. Tato technika má navíc schopnost zobrazovat tyto buňky ve všech třech rozměrech, tj. 3D zobrazovaní. Nevýhodou však bylo použití tzv. koherentního osvětlení (laserový paprsek), který není přirozeným prostředím pro buňky a nedalo se tak pozorovat...

Přečíst

petr-kulhanek-fyzik-profesor-2_denik-630

Milníky kosmologie

Jaké byly největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru? Nepochybně šlo v první řadě o Hubblův objev expanze vesmíru, dále o objev reliktního záření, temné hmoty a energie, přípravu zárodečné polévky, ze které vznikal vesmír a naději na nepřímou detekci reliktních gravitačních vln z inflační fáze....

Přečíst

jirka_sazel1

Ekologická soběstačná škola v Malém Tibetu

Neziskovka Brontosauři v Himálajích, jediná česká neziskovka spolufinancovaná od 14. Dalajlámy. Pracuje na komplexním plánu rozvoje školy v Malém Tibetu zahrnující rozvoj infrastruktury, výuky, financování, personalistiky a organizační struktury. Nový školní kampus pro 350 dětí bude energetický závislý na solární energii, postaven inovovanými i tradičními stavebními metodami z lokálně dostupných...

Přečíst

stazeny-soubor-1

Tkáňové inženýrství – od teorie k praxi

Cílem tkáňového inženýrství je příprava biologicky ekvivalentních náhrad tkání, případně orgánů. Vedle buněčné a genové terapie jde o další oblast tzv. moderních terapií. Některé tradiční implantáty mohou být tělem odmítány. Moderní tkáňové inženýrství se snaží vyvíjet takové materiály, které budou organismem snáze přijímány a které by nahradily dnešní konvenční transplantace...

Přečíst

stazeny-soubor

Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo

Docent Radek Kalousek Vám mohl ukázat základní principy plazmoniky, čeho využívá a proč se lidé touto oblastí nanotechnologií vlastně zabývají. Dotkli jsme se též historie plazmoniky a zmínili některé současné pokroky tohoto oboru nejen ve světě ale i na Ústavu fyzikálního inženýrství, FSI VUT v Brně. Videozáznam této přednášky bohužel nemáme...

Přečíst

Bob

Low Energy Nuclear Reactions

Bob Greener jeden ze členů skupiny Martin Fleischmann Memorial Project, což je nezávislá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem nového zdroje energie označovaného jako LENR. Tento zdroj je od jeho objevu považován většinou vědecké komunity za podvod, ale po více než dvaceti letech od jeho objevení se stále objevují nová...

Přečíst

genomics

Lidský genom v kontextu personalizované medicíny

Personalizovaná medicína je staro-nový pojem, který si klade za cíl stanovit přesnou a správnou diagnostiku pro konkrétního pacienta a na základě znalostí z různých oborů, např. genomiky, farmakogenetiky ad. mu ušít léčbu na míru. Personalizovaná medicína může v současnosti využívat také sekvenování nové generace (NGS). To u některých onemocnění, zejména...

Přečíst