Genetické vylepšování a aproximace hardware a software

Evoluční návrh, inspirovaný fenoménem biologické evoluce, představuje nový přístup k navrhování, optimalizaci, aproximaci, adaptaci i automatické opravě hardware i software. Pan profesor v přednášce vysvětlí princip evolučního návrhu a na vybraných studiích demonstruje výhody a nevýhody této metody.

Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Absolvoval zahraniční pobyty na Pennsylvania State University, University of Oslo a NASA Jet Propulsion Laboratory, Caltech. Podílel se na vice než 150 odborných publikacích, zejména v oblastech genetického programování, evolvable hardware a aproximačního počítání.