Archiv událostí

Low Energy Nuclear Reactions

Bob Greener jeden ze členů skupiny Martin Fleischmann Memorial Project, což je nezávislá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem nového zdroje energie označovaného jako LENR. Tento zdroj je od jeho objevu považován většinou vědecké komunity za podvod, ale po více než dvaceti letech od jeho objevení se stále objevují nová svědectví o jeho pozorování a …

Low Energy Nuclear Reactions Pokračovat ve čtení »

Lidský genom v kontextu personalizované medicíny

Personalizovaná medicína je staro-nový pojem, který si klade za cíl stanovit přesnou a správnou diagnostiku pro konkrétního pacienta a na základě znalostí z různých oborů, např. genomiky, farmakogenetiky ad. mu ušít léčbu na míru. Personalizovaná medicína může v současnosti využívat také sekvenování nové generace (NGS). To u některých onemocnění, zejména v onkologii, vedlo ke zlepšení …

Lidský genom v kontextu personalizované medicíny Pokračovat ve čtení »

Vývoj způsobilých strojů

Pan doc. Blecha se spolupodílí s ČVUT a průmyslovými podniky na získávání nejmodernějších poznatků a metod využitelných pro navrhování nové generace obráběcích strojů se kterými se podělil v rámci své přednášky. Jelikož však šlo o informace, které nemají být běžně přístupné veřejnosti, nemůžeme publikovat záznam z přednášky.

Funkční konstrukční materiály inspirované přírodou

Další velice zajímavá přednáška, tentokrát z oblasti materiálových věd od pana profesora Jančáře. Profesor Jančář v současné době působí jako vedoucí výzkumné skupiny Pokročilé polymerní materiály a kompozity ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC. Rozhovor s pane profesorem si můžete přečíst zde. Pomalý vývoj nových funkčních kompozitních materiálů a jejich uplatňování v průmyslové praxi jsou největší …

Funkční konstrukční materiály inspirované přírodou Pokračovat ve čtení »

Gravitační vlny 100 let poté

Ing. Petr Dvořák mimo jiné spoluzakládající člen Science & Technology Clubu ve své přednášce vysvětlí model Obecné teorie relativity a její předpověď gravitačních vln před více jak 100 lety. Přednáška ukáže doposud známe přímé i nepřímé experimentální důkazy detekce gravitačních vln, kde především na přímý důkaz gravitačních vln jsme čekali právě více jak 100 let.

Carbon pumping by plant ecosystems – environmental limits. situation in Czech Republic

Pan prof. Ing. Michal V. Marek ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd a host Hyde Parku Civilizace. Přijal naše pozvání a uvede první přednášku enviromentálního charakteru jakou jsme zatím pořádali. Přednáška je v Českém jazyce. Permanent exchange of atmospheric carbon and ecosystems plays very important role in …

Carbon pumping by plant ecosystems – environmental limits. situation in Czech Republic Pokračovat ve čtení »

Vírová turbína

Tým kolem Františka Pochylého z brněnského Vysokého učení technického přišel s novým objevem. „Vyvinuli jsme takzvané vírové turbíny, které pracují na opačném principu než ty současné. Díky tomu je možné je využít především na malých vodních tocích při zachování stejné výkonnosti,” Poslechněte si nejen to, co stojí za tímto objevem, ale také o jeho zavedení do …

Vírová turbína Pokračovat ve čtení »

Genetické vylepšování a aproximace hardware a software

Evoluční návrh, inspirovaný fenoménem biologické evoluce, představuje nový přístup k navrhování, optimalizaci, aproximaci, adaptaci i automatické opravě hardware i software. Pan profesor v přednášce vysvětlí princip evolučního návrhu a na vybraných studiích demonstruje výhody a nevýhody této metody. Lukáš Sekanina je profesorem výpočetní techniky a informatiky na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Absolvoval zahraniční …

Genetické vylepšování a aproximace hardware a software Pokračovat ve čtení »